Proje Destek Ofisi

4004 – TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEK PROGRAMI

Değerli İbn Haldun Üniversitesi araştırmacıları,

Aşağıda ana hatlarını bulacağınız çağrıya cevap vermek isterseniz PDO olarak proje başvurusu ve uygulama sürecinde yanınızda olacağız.

ÖZET  
PROGRAMIN AMACI Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

 

Program hakkında detaylı bilgi için bakınız:

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

BAŞVURU TARİHLERİ  

3 Eylül-18 Ekim 2018

(Başvuru formunun hazırlanması zaman alan bir çalışma olduğu için erken harekete geçilmesi gerekmektedir.)

DESTEK ÜST LİMİTİ 120.000 TL (PTİ hariç)
PROJE SÜRESİ En fazla 12 ay
KABUL EDİLEN PROJELERDE ETKİNLİK TARİHLERİ 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arası
FON VERİLECEK BAŞLIKLAR

Bu çağrının kapsamı; “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere (sosyal ve beşeri bilimler dahildir) farkındalık oluşturmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

 

Projenin hedef kitlesi: okul öncesi dönemi çocukları, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, lise ve dengi okul öğrencileri, ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler.

 

Proje önerisi aşağıdaki yöntem ve etkinlik türlerinin bir veya birkaçını içermelidir: Artırılmış gerçeklik uygulamaları, Deneysel uygulamalar, E-öğrenme uygulamaları, Gözlem Hesaplamalı bilim uygulamaları, İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler, İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler, İşbirlikli grup çalışmaları, Mobil uygulamalar, Oyun tabanlı uygulamalar, Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, Saha çalışmaları, Spor etkinliklerİ

 

PROJENİN UYGUN MALİYETLERİ

Uygun Doğrudan Maliyetler: Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri.

 

Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olan proje personelinef PTİ (1.500 TL/ay) ödenir. Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline, benzer personel için hesaplanacak PTİ miktarına eş değer tutarda ücret ödenir.  PTİ’nin hesaplanmasında etkinlik gün sayısı esas alınır.

 

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur