Proje Destek Ofisi

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçiliği Eğitim Uygulamaları Destek Programı

Değerli İbn Haldun Üniversitesi araştırmacıları,

Aşağıda ana hatlarını bulacağınız çağrıya cevap vermek isterseniz PDO olarak proje başvurusu ve uygulama sürecinde yanınızda olacağız.

 

Aşağıda özet bilgiyi bulacağınız program hakkında detaylı bilgi için bakınız:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4005_yenilikci_egitim_uygulamalari_cagri_metni_2018.pdf

 

 
PROGRAMIN AMACI katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ  

3 Eylül-18 Ekim 2018

(Başvuru formunun hazırlanması zaman alan bir çalışma olduğu için erken harekete geçilmesi gerekmektedir.)

DESTEK ÜST LİMİTİ 120.000 TL
PROJE SÜRESİ En fazla 12 ay
KABUL EDİLEN PROJELERDE ETKİNLİK TARİHLERİ 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arası
FON VERİLECEK BAŞLIKLAR

Bu çağrının kapsamı; “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere (sosyal ve beşeri bilimler dahildir) katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetler desteklenecektir.

 

Projenin hedef kitlesi: Lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum / kuruluşta çalışan (asil veya stajyer) kadrolu öğretmenlerdir.

 

Proje önerisi aşağıdaki yöntem ve etkinlik türlerinin bir veya birkaçını içermelidir: Artırılmış gerçeklik uygulamaları, atölye çalışmaları, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, deneysel uygulamalar, e-öğrenme uygulamaları, gözlem hesaplamalı bilim uygulamaları, içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler, işbirlikli grup çalışmaları, mobil uygulamalar, oyun tabanlı uygulamalar, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, saha çalışmaları, spor etkinlikleri

 

PROJENİN UYGUN MALİYETLERİ

Uygun Doğrudan Maliyetler: Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri.

 

Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olan proje personelinef PTİ (1.500 TL/ay) ödenir. Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline, benzer personel için hesaplanacak PTİ miktarına eş değer tutarda ücret ödenir.  PTİ’nin hesaplanmasında etkinlik gün sayısı esas alınır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur