Proje Destek Ofisi

4007 – TÜBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Değerli İbn Haldun Üniversitesi araştırmacıları,

Aşağıda ana hatlarını bulacağınız çağrıya cevap vermek isterseniz PDO olarak proje başvurusu ve uygulama sürecinde yanınızda olacağız.

ÖZET  
PROGRAMIN AMACI Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

 

Program hakkında detaylı bilgi için bakınız:

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4007_cagri_metni_2018s.pdf

BAŞVURU TARİHLERİ  

3 Eylül-18 Ekim 2018

(Başvuru formunun hazırlanması zaman alan bir çalışma olduğu için erken harekete geçilmesi gerekmektedir.)

DESTEK ÜST LİMİTİ KDV dahil 100.000 TL (PTİ hariç)
PROJE SÜRESİ En fazla 12 ay
KABUL EDİLEN PROJELERDE ETKİNLİK TARİHLERİ 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arası
FON VERİLECEK BAŞLIKLAR

Bu çağrının kapsamı; katılımcılarda “Çağrı Alanları ” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetlerdir.

 

Projenin hedef kitlesi: Projeler toplumun farklı yaş ve eğitim düzeylerine yönelik hazırlanabilir.

 

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir: Artırılmış gerçeklik uygulamaları, atölye çalışmaları, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, deneysel uygulamalar, e-öğrenme uygulamaları, etkileşimli uygulamalar, gözlem hesaplamalı bilim uygulamaları, içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları), içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler, işbirlikli grup çalışmaları, mobil uygulamalar, oyun tabanlı uygulamalar, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, saha çalışmaları, sergi ve gösteriler, söyleşi, seminer, panel vb., spor etkinlikleri, yarışmalar

PROJENİN UYGUN MALİYETLERİ

Uygun Doğrudan Maliyetler: Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri.

Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir.

Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olan proje personelinef PTİ (1.500 TL/ay) ödenir. Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline, benzer personel için hesaplanacak PTİ miktarına eş değer tutarda ücret ödenir.  PTİ’nin hesaplanmasında etkinlik gün sayısı esas alınır.

 

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur