Loading, please wait.
Project Support Office

Yönetici Mesajı

Yöneticimizin Mesajı,

İbn Haldun Üniversitesi Proje Destek Ofisi (PDO) olarak 2018 yılında çalışmalarımıza başlayarak “Sosyal İnovasyon”, “Sosyal Girişimcilik” ve “Toplum 5.0” odaklı faaliyetler yürütmektedir. Sosyal Bilim Üniversitemizde, Proje Destek Ofisi olarak sosyal toplum üzerine çalışan kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kesimlerinden tüm paydaşlar ile projeler geliştirerek toplumda insan odaklı etki oluşturmayı hedeflemekteyiz.

PDO olarak akademisyenlerimize, öğrencilerimize, idari personellerimize ve dış paydaş temsilcilerine yönelik proje destek çağrılarına odaklanarak proje çağrılarının duyurulması ve bilgilendirilmesi sonrasında ilgililer ile bir proje ekibinin oluşturulması sağlanmaktadır.

Projelendirmenin ilk adımları, bilgilendirme görüşmeleri, hedef, kapsam ve iş paketlerinin paylaşımı sürecinde yapılması gereken planlamalar, finansal ve hukuki açıdan dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedecek ve değerlendirici gözünden öneriler ile proje başvuru işlemleri tamamlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası fon veren kurum/kuruluşlardan destek alan başarılı proje yürütücüleri ile tecrübe aktarımı programları düzenleyerek proje başarılarının tüm üniversite geneline yayılması bu sayede üniversitemizde proje kültürü oluşturması hedeflenmektedir.

Üniversitemizde üretilen bilginin proaktif bir yaklaşım ile nitelikli çıktılar ortaya konulması amacıyla uygun partnerlerin sürece dahil edilerek projelendirme süreçleri Proje Destek Ofisi tarafından yürütülmektedir. Sosyal Bilim üniversitesi olarak projelerden elde edilen çıktılar etki odaklı olarak değerlendirilmektedir. Proje çıktılarının akademik değerinin yanı sıra bir de hedef grupta oluşturduğu etki odağında ekonomik bir değer de oluşturabilmektedir. Bu ticari değer son 10 yıl içerisinde ülkemiz üniversitelerinde araştırmacı akademisyenlerin şirketleşme modeli üzerinden YÖK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenerek teşvik edilmektedir.    

Proje Destek Ofisi bilginin etki odaklı olarak projelendirme yolculuğunda fikir aşamasından telif haklarının lisanslama sürecine kadar geçirilen partner araştırma, projelendirme, proje yönetimi, şirketleşme ve ilk aşama kuluçka dönemlerinde girişimci paydaşlarımıza TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi yapılanması Sosyal Bilimler odağında arayüz mekanizması olarak özelleştirerek gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Bilim odağında Proje Destek Ofisi organizasyon yapımız;

  • Tanıtım ve Eğitim Birimi
  • Ulusal ve Uluslararası Hibe Projeleri Birimi
  • Kamu/Üniversite/Sanayi/STK İşbirliği Birimi