Proje Destek Ofisi

Türkiyat Çalışmaları İçin Türkiye-Azerbaycan İkili İşbirliği Programı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (SDF) ile İkili İşbirliği Programı

(2517)

Değerli İbn Haldun Üniversitesi araştırmacıları, 

Aşağıda ana hatlarını bulacağınız çağrıya cevap vermek isterseniz PDO olarak proje başvurusu ve uygulama sürecinde yanınızda olacağız. 

ÖZET TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasındaki işbirliği çerçevesinde, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanları arasında, Türkiyat Çalışmalarını da kapsayan çeşitli alanlarda ortak ar-ge ve inovasyon projeleri desteklenecektir

 

 

PROGRAMIN AMACI Çağrının amacı ortakların uluslararası işbirliği yapmasına ve araştırmalarının kalitesini arttırmak ve araştırma ve yeniliği ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için yeni araştırma ortamlarına, tesislerine, bilgisine ve uzmanlığına erişim sağlamaktır.

Finansman, proje hibeleri şeklinde TÜBİTAK ve SDF tarafından ortaklaşa sağlanacaktır.

 
BAŞVURU TARİHLERİ  

31 Ocak 2019 tarihine kadar çevrimiçi başvuruya açıktır.

 

İmzalı başvuru belgelerinin ulaştırılması için son gün 15 Şubat 2019

 

Değerli araştırmacılar,

Başvuru formunun hazırlanması yaklaşık 6-8 hafta arası zaman alan bir çalışma olduğu için erken harekete geçilmesi gerekmektedir.

PDO olarak projenizle ilgil çalışmak için adresimiz:

PDO dahili numara: 1220

Kuzey bina giriş kat no:4

PROJE SÜRESİ Maksimum 24 ay
PROJE BAŞI DAĞITILACAK MİN/MAX FON MİKTARI  

Maksimum 1.000.000 TL (PTİ, burs ücreti ve kurum hissesi hariç miktardır)

 

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerde destek oranı %100,

KOBİ statüsündeki işletmelerde destek oranı %75,

Büyük ölçekli işletmelerde destek oranı %60’tır.

Azerbaycanlı ortaklar proje başına 400.000 Azeri Manat (AZN) alabilirler

 

Not: TÜBİTAK tarafından finanse edilen her bir hibeye ilişkin maliyetler, aşağıdaki linkte yer alan TÜBİTAK- 1001 prosedürlerine uygun olarak düzenlenecek ve yönetilecektir:

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

 

KİMLER BAŞVURABİLER Üniversiteler

Araştırma Merkezleri

Özel Sektör

 

PROJENİN UYGUN MALİYETLERİ

Gönderen Taraf seyahat, ikamet ve iaşe ile ilgili tüm masrafları kendi yönetmelik ve gündeliklerine uygun bir şekilde karşılayacaktır.

Gönderen Taraf, kendi bilim insanlarının acil sağlık sigortalarından sorumlu olacaktır.

Proje bütçesi;

Sadece seyahat desteği talep edilmesi durumunda sadece uluslararası seyahat masrafını içerir.

Seyahat desteğinin yanı sıra araştırma desteği de talep edilmesi durumunda; Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 1.000.000 TL’dir.

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH 3 Eylül 2019

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur