Loading, please wait.
Project Support Office

Project Calls

Project Calls
Progra Adı Kurum Adı Çağrı Durumu Son Başvuru Tarihi
0 Fizibilite Desteği-Kalkınma Ajansları KALKINMA AJANSLARI AKTİF 31.12.2022
1 Teknik Destek-Kalkınma Ajansları KALKINMA AJANSLARI AKTİF 31.12.2022
2 2022 Yılı İmalat Sanayi-MEVKA KALKINMA AJANSLARI AKTİF 24.07.2022
3 2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirimesi-BAKA KALKINMA AJANSLARI AKTİF 22.07.2022
4 Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
5 2022 Yılı İmalat Sanayi-ORAN KALKINMA AJANSLARI AKTİF 25.07.2022
6 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2) TÜBİTAK AKTİF 15.06.2022
7 1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (Bireysel Genç Girişimci-BIGG) TÜBİTAK AKTİF 15.09.2022
8 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
9 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
10 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
11 İşkur Destekleri İŞKUR (TÜRKİYE İŞ KURUMU) AKTİF Sürekli Aktif
12 2022 Yılı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi-DİKA KALKINMA AJANSLARI AKTİF 23.06.2022
13 Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
14 Proje Bazlı Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
15 Yeşil Dönüşüm Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
16 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği TÜBİTAK AKTİF 27.10.2022
17 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği TÜBİTAK AKTİF 27.10.2022
18 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği TÜBİTAK AKTİF 27.10.2022
19 Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
20 Fındık Üreticilerini Destekleme TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
21 Küçük Aile İşletmesi Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
22 Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
23 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
24 Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
25 Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
26 Tüm SGK Teşvikleri SGK AKTİF Sürekli Aktif
27 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (BİGG+ Çağrısı) TÜBİTAK AKTİF 01.07.2022
28 Kredi Faiz Veya Kar Payı Desteği SGK AKTİF 30.12.2030
29 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi SGK AKTİF Sürekli Aktif
30 Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
31 Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik SGK AKTİF Sürekli Aktif
32 Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
33 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi SGK AKTİF 31.12.2028
34 Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
35 İlave İstihdam Teşviki (Yeni Nesil Teşviki) SGK AKTİF 31.12.2022
36 Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği SGK AKTİF 31.12.2022
37 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması SGK AKTİF Sürekli Aktif
38 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması SGK AKTİF Sürekli Aktif
39 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
40 Genç Girişimci Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
41 Yurtdışına Götürülen Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi Desteği SGK AKTİF Sürekli Aktif
42 4B (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki SGK AKTİF Sürekli Aktif
43 Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Destekleri TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
44 Derneklere Yardım Desteği SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKTİF 18.02.2023
45 Stratejik Ürün Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
46 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
47 Sosyal Yardımlar Proje Destekleri AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
48 Cazibe Merkezleri Programı Yatırım Desteği SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2022
49 ORKÖY Kredileri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
50 Hayvancılık Destekleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
51 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF 27.10.2022
52 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF 27.10.2022
53 Lisanslı Depolarda Ürün Muhafazası İçin Kira Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF 30.06.2022
54 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
55 Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
56 Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
57 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ TEKNOYATIRIM) Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
58 Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2022
59 İkili ve Çoklu İş Birliği Proje Destekleri TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
60 Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
61 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
62 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
63 Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
64 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
65 Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Koç Teke Alımının Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2022
66 KOBİ Finansman Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
67 Uluslararası Hızlandırıcı Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
68 Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
69 İleri Girişimci Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
70 İşletme Geliştirme Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
71 2020 ERA-NET Cofund Aracı Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
72 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2028
73 Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2028
74 Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF 31.12.2022
75 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
76 Sinema Filmlerinin Desteklenmesi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
77 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
78 Kredi Garanti Fonu Ürünleri KGF (KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.) AKTİF Sürekli Aktif
79 İŞGEM/TEKMER Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
80 Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim Desteği SGK AKTİF Sürekli Aktif
81 Katılım Finans Yatırım Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
82 Özellikli İhracat Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
83 Tasarım Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
84 İş Planı Ödülü Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
85 Dahilde İşleme Rejimi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
86 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
87 Küresel Tedarik Zinciri(KTZ) Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
88 OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
89 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
90 İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
91 Kültür Merkezleri Yapım Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
92 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
93 Sağlık Arge Projelerini Destekleme Programı SAĞLIK BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
94 Geleneksel Girişimcilik Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
95 Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara Proje ve Uygulama Yardımı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
96 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
97 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
98 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
99 Turizm Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
100 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
101 Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
102 Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
103 Marka Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
104 İhracata Yönelik Yatırım Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
105 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
106 İhracat Alacakları İskonto Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
107 Gemi İnşa ve İhracatı Finans Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
108 Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
109 Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
110 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
111 Yerli Eser Yazım Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
112 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
113 Ağaçlandırma Desteklemeleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
114 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım (CoCirculation2) Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
115 Yatırıma Destek Kredisi TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AKTİF Sürekli Aktif
116 Diğer Kredi Ürünleri TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI AKTİF Sürekli Aktif
117 Reeskont Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
118 KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
119 İhracata Hazırlık Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
120 Sevk Sonrası Reeskont Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
121 Sevk Öncesi İhracat Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
122 Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi TÜRK EXİMBANK AKTİF Sürekli Aktif
123 Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
124 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu İle Sağlanan Destekler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
125 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teknik Yardım Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
126 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
127 Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) İLBANK AKTİF Sürekli Aktif
128 Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
129 İstihdam Yardımı TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
130 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
131 Özel Statülü Şirketler TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
132 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
133 Markalaşma ve Turquality Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
134 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
135 İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
136 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi TİCARET BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
137 Sponsorluk Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
138 Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA) ve Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
139 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
140 Görsel Sanatlar Dalındaki Destekler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
141 Fikri Mülkiyet ve Kültür Endüstrilerine Yönelik Destekler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
142 Etkinlik ve Proje Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
143 Bilimsel Toplantı Duzenleme Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı Yüzey Araştırmaları KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
144 Bilimsel Proje Desteği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
145 Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
146 İş Birliği Destek Programı KOSGEB AKTİF Sürekli Aktif
147 Tarım Sigortası Destekleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
148 Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
149 Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Desteği SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AKTİF Sürekli Aktif
150 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
151 Sanayi Teşvikleri T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi Desteği TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
152 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
153 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
154 3501 Kariyer Geliştirme Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
155 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
156 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
157 1002 Hızlı Destek Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
158 2020 COST (European Cooperation in Science and Technology) Programı TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
159 2020-ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) Destekleri TÜBİTAK AKTİF Sürekli Aktif
160 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı TÜBİTAK KAPALI -
161 Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği İŞKUR (TÜRKİYE İŞ KURUMU) KAPALI -
162 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAPALI -
163 1711- Yenilik Destek Programı (Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı) TÜBİTAK KAPALI -
164 Enerji Verimliliği Destekleri ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KAPALI -
165 İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik SGK KAPALI -
166 KKYDP Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
167 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702-Patent Lisans–2022–1) TÜBİTAK KAPALI -
168 KKYDP Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
169 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI KAPALI -
170 Koop-Des Kooperatifçilik Proje Desteği TİCARET BAKANLIĞI KAPALI -
171 Genç Destek Programı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAPALI -
172 302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) KAPALI -
173 KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
174 KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
175 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
176 2022 Yılı Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi-DOĞAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
177 2022 Yılı Kırsal Kalkınma-BEBKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
178 Pandemiden Etkilenen Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı KOSGEB KAPALI -
179 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
180 2022 Yılı İmalat Sanayisindeki Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması-ZAFER KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
181 Bitki Karantinası Tazminatı Desteği TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
182 2021 Yılı Kırsal Kalkınma-ANKARAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
183 2022 Yılı Turizmin Geliştirilmesi-DOĞAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
184 2019 Yılı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi-İZKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
185 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
186 1004 Mükemmelliyet Merkezi Destek Programı TÜBİTAK KAPALI -
187 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Desteği SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAPALI -
188 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
189 2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği-ANKARAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
190 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı-KARACADAĞ KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
191 Tarım Arge Destekleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
192 2021-2 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi-KUDAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
193 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
194 Çiğ Süt Desteklemesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
195 2021 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi-DAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
196 Özel Tiyatroların Projelerine Destek KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAPALI -
197 KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı KOSGEB KAPALI -
198 103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fizikî Varlıklara Yönelik Yatırımlar TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) KAPALI -
199 101-Tarımsal İşletmelerin Fizikî Varlıklarına Yönelik Yatırımlar TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) KAPALI -
200 Artı İstihdam Prim Desteği SGK KAPALI -
201 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik-ÇKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
202 2021 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi-ÇKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
203 İlave 6 Puanlık İndirim Desteği SGK KAPALI -
204 Arıcılık İpek Böcekçiliği Kaz ve Hindi Yatırımlarının Desteklenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
205 İstihdama Dönüş Primi Desteği SGK KAPALI -
206 Normalleşme Desteği SGK KAPALI -
207 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi-İSTKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
208 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi-OKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
209 Rekabetçi Sektörler Programı Desteği SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAPALI -
210 2020 Yılı Alternatif Turizm-GEKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
211 2020 Yılı Kooperatiflerin ve Birliklerin Güçlendirilmesi-GEKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
212 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
213 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 2. Faz Çağrısı TÜBİTAK KAPALI -
214 1003 Öncelikli Alanlar Ar&Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
215 Rekabet Öncesi İşbirliği Desteği SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAPALI -
216 Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KAPALI -
217 Arge Destekleri ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KAPALI -
218 2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi-AHİKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
219 2020 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı-SERKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
220 2020 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi-AHİKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
221 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
222 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
223 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı TÜBİTAK KAPALI -
224 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı TÜBİTAK KAPALI -
225 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi-FKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
226 Gençlik Projeleri Destek Programı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KAPALI -
227 Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAPALI -
228 Türkçe Saati Proje Destek Programı YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI KAPALI -
229 Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı KOSGEB KAPALI -
230 Asgari Ücret Desteği SGK KAPALI -
231 Kümelenme Destek Programı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAPALI -
232 2019 Yılı Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi-TRAKYAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
233 2019 Yılı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi-TRAKYAKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
234 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları TÜBİTAK KAPALI -
235 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
236 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi-KUZKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
237 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları TÜBİTAK KAPALI -
238 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
239 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı TÜBİTAK KAPALI -
240 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği TÜBİTAK KAPALI -
241 2019 Yılı Tarımda Rekabetçilik-İKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
242 2019 Yılı Gastronomi Turizmi-İKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
243 2019 Yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi-GMKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
244 2019 Yılı İşletmelerde Stratejik Yapılanma-GMKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
245 Endüstriyel Uygulama Destek Programı KOSGEB KAPALI -
246 SAYEM Birinci Faz Çağrısı TÜBİTAK KAPALI -
247 2019 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi-MARKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
248 2019 Yılı Kültür ve Turizm-MARKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
249 2019 Yılı İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi-MARKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
250 2020 Yılı Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı-DOKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
251 2020 Yılı Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi-DOKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
252 2020 Yılı Coğrafi İşaretli Ürünler-DOKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
253 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) TÜBİTAK KAPALI -
254 1000 Üniversitelerin Ar&Ge Potansiyelini Artırılmasına Yönelik Destek Programı TÜBİTAK KAPALI -
255 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı-BAKKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
256 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı-BAKKA KALKINMA AJANSLARI KAPALI -
257 2020-Uluslararası İş Birliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları TÜBİTAK KAPALI -
258 2501 - Araştırma Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
259 2502 - Araştırma Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
260 2507 - Araştırma Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
261 2525 - Araştırma Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
262 2526 - Araştırma Projeleri - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
263 2500 - Test Program for Joint Application and Evaluation System TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
264 2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
265 2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
266 2502 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
267 2526 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
268 2501 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
269 2591 - Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
270 2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF 30.06.2022 17:30:00
271 2504 - İtalya Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF 01.07.2022 23:59:00
272 2530 Moldova NARD İkili Işbirliği Çağrısı TUBİTAK AKTİF 01.07.2022 17:30:00
273 2564 TÜBİTAK-NSFC (Çin) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İkili İşbirliği Çağrısı TUBİTAK AKTİF 23.06.2022 17:30:00
274 2522 - Macaristan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF 21.07.2022 17:30:00
275 2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı TUBİTAK AKTİF 06.09.2022 17:30:00
276 1700 ERANET 1. AŞAMA TEST PROGRAMI TUBİTAK AKTİF 31.12.2099 17:30:00
277 IRASME TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
278 CORNET TUBİTAK AKTİF Başvuruya Sürekli Açık
279 ERA PerMed 2022 yılı çağrısı (1. Aşama) TUBİTAK AKTİF 16.06.2022 18:00:00
280 EJP RD JTC2022 (1. Aşama) TUBİTAK AKTİF 22.06.2022 17:30:00
281 SusCrop ve FACCE-JPI Ortak Çağrısı-2022 Ön Başvurusu TUBİTAK AKTİF 27.06.2022 17:30:00
282 Belmont Forum- MIGRATION ÇAĞRISI (1. Aşama) TUBİTAK AKTİF 03.08.2022 17:30:00
283 EN-UAC-2022 INOVASYON ÇAĞRISI (Ön Başvurusu) TUBİTAK AKTİF 07.10.2022 17:30:00
284 M-ERA.NET 2022 YILI ÇAĞRISI (1. Aşama) TUBİTAK AKTİF 27.06.2022 17:30:00
285 EIG CONCERT-Japan 2022 Ön Başvurusu TUBİTAK AKTİF 25.07.2022 17:30:00
286 ICT-AGRI-FOOD 2022 yılı Çağrısı Ön Başvurusu TUBİTAK AKTİF 22.08.2022 17:30:00
287 SDG Pilot 2022 1. Aşama TUBİTAK AKTİF 10.08.2022 17:30:00
288 ENPED 2021 Yılı Çağrısı İkinci Aşama Başvurusu (İkinci aşama) TUBİTAK AKTİF 24.06.2022 17:30:00