Loading, please wait.
Project Support Office

Human and Social Research Support Program

17.06.2022
Human and Social Research Support Program

Kimler Başvurabilir

◉ BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecektir. Bu kapsamda;

    » Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
    » Lisans mezunu bireysel araştırmacılar,
    » Doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler başvuru yapabilecektir.

◉ Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecektir.

◉ Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin bu programa başvuruları kabul edilmeyecektir.

◉ Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler bu programa başvuramazlar.

◉ Türkiye’de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye Mezunlarının başvuruları kabul edilecektir.

Bir araştırma projesine en fazla 20.000 TL destek verilecektir.

Destek verilecek kalemler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

▸ Baskı Maliyetleri,
    » Tasarım Maliyetleri,
    » 500 Nüshaya kadar baskı maliyetleri
▸ Yurtdışı Çalışma ve İnceleme Ziyaretleri,
    » Yol giderleri,
    » Konaklama giderleri,
    » İaşe giderleri,
▸ Yazılım giderleri (Yaygın kullanılan yazılımlar hariç)
    » İstatistik Programları,
    » Araştırma sonuçlarının yayınlanması için kurulacak web sitesi giderleri,
▸ Fiziki veya fikri çıktıların (Yaygınlaştırma Giderleri)
    » Tanıtım maliyetleri,
    » Dağıtım maliyetleri.
▸ Telif Ödemeleri
    » Başkanlıkça basılmasına karar verilen yayınlar için telif ödemesi gerçekleştirilecektir.

Baskı ve dağıtım için yapılan başvurularda araştırmanın daha önce basılmamış olması gerekmektedir.

Kurumsal Ayrımcılıklar: Amaç ve Kapsam bölümünde belirtilen toplumların (hedef toplumların) bulundukları ülke ve bölgelerde karşılaştıkları sistematik ayrımcılıklar, kötü muamelelere ilişkin araştırma ve raporlar.

Anadil Eğitim Hakları: Hedef toplumların Türkçe veya Türkçe dışındaki anadil eğitim haklarına ilişkin hukuki, pedagojik veya sosyolengüistik araştırmalar.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: Hedef toplumların eğitim haklarını kullanmalarına yönelik eksikliklerin tespiti ve beşerî sermaye inşasına yönelik eylem planları oluşturulması.

Sivil Toplum Araştırmaları: Hedef toplumların mevcut sivil toplum yapılanmalarını incelemek üzere kurgulanmış araştırmalar.
▸ Mevcut Durum Analizi,
▸ Kapasite Geliştirme Politikaları,

Medya Analizleri: Hedef toplumların mevcut medya oluşumları ve ana akım medyada temsil durumları.
▸ Mevcut Durum Analizi,
▸ Kapasite Geliştirme İçin İhtiyaç Analizleri,

Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar:
▸ Aile ve gençlik sorunları,
▸ Yaşlılık,
▸ Engelliler,
▸ Toplumsal katılım,
▸ Güncel nüfus çalışmaları.

Türkiye Mezunları: Mezunların ilgili ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına sağladığı katkıları ölçmeye yönelik çalışmalar.

2022 YILINDA ÖNCELİKLİ BAŞVURULAR

İkili ve Çoklu Ortaklıklar: Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacıların ortaklaşa yaptığı başvurulara öncelik verecektir. Yurtdışındaki araştırmacının hedef toplumun mensubu olması ve ilgili ülke resmi diline hâkim olması önemlidir.

Politika Belgesi ve Yol Haritası: Türkiye veya hedef toplumun bulunduğu ülkeler için politika belgesi veya yol haritası oluşturan araştırmalara öncelik verilecektir.

Çift Dilli Araştırmalar: Araştırmanın Türkçe ve hedef toplumun bulunduğu ülke dilinde veya her iki dilde hazırlanacak araştırmalara öncelik verilecektir.

Nüfus Araştırmaları: Türk dilli azınlıkların mevcut nüfus durumunu yerleşim bölgelerine göre araştıracak ve haritalandıracak araştırmalar,

Özgünlük ve Yenilik:Kapsamları ve hedef kitleleri çerçevesinde özgün ve yenilikçi araştırmalar.